FACEBOOK

Dedina roka

 

Nech je kultúrne a prírodné dedičstvo Liptovskej Tepličky akokoľvek bohaté, rozvoj obce nesmie stagnovať, preto obec neustále pracuje na zveľaďovaní životného prostredia a zvyšovaní komfortu pre obyvateľov aj turistov.

 

Za posledné obdobie pribudli v obci 3 detské ihriská, vybudovalo sa multifunkčné ihrisko a športový areál v Uhlárovej, pri základnej škole vzniklo multifunkčné ihrisko a staré budovy škôl prešli niekoľkými úpravami - k základnej škole pribudla aj prístavba, vďaka čomu odzvonilo dvojzmennému vyučovaniu a v obci začalo pôsobiť Centrum voľného času.

 

Realizovala sa úprava vodných zdrojov a tokov v obci, zrekonštruovala sa autobusová zástavka a vybudovala sa kanalizácia pre väčšinu ulíc. Okrem toho pribudli v dedine asfaltové cesty a chodníky. Zrekonštruované sú aj fasády obecných budov, osadené pamätníky a návštevníci sa môžu prejsť po novom Náučnom chodníku s orientačnými a informačnými tabuľami. Pre športovcov vzniklo lyžiarske stredisko a ľadová plocha. Aktuálne prešla revitalizáciou centrálna časť obce a rekonštruuje sa aj miestny amfiteáter.

 

Vďaka dobudovaniu prístavby k miestnej škole odzvonilo dvojzmennému vyučovaniu a v obci začalo pôsobiť Centrum voľného času.

 

Tvár krajiny sa Liptovskej Tepličke darí uchovávať za významnej pomoci poľnohospodárskeho družstva PPD mulčovaním a vykášaním trávnatých porastov.

 

Ocenenia a vyznamenania

Liptovská Teplička je nositeľom viacerých významných ocenení, ktoré dokladujú jedinečnosť obce a jej prístupu k trvalému rozvoju kultúrneho a prírodného dedičstva.

 

2. miesto v Európskej súťaži Obnovy dediny 2008

1. miesto kronika Slovenska 2008

Dedina roka 2007

1. miesto Chotár roka 2007

3. miesto kronika Slovenska 2006

 

Na Slovensku sa od roku 2001 konali celkom štyri ročníky súťaže nazvanej Dedina roka. Víťazom sa v roku 2001 stala obec Soblahov (okres Trenčín ), v roku 2003 obec Hrušov (okres Veľký Krtíš ), v roku 2005 obec Vlachovo (okres Rožňava ) a v roku 2007 Liptovská Teplička (okres Poprad), v roku 2009 Dobrá Niva (okres Zvolen) a v roku 2011 Oravská Lesná (okres Námestovo).

 

  

 

Prestížnu súťaž Dedina roka vyhlasuje Slovenská agentúra životného prostredia pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR, v spolupráci so Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska.

V roku 2007 sa súťažné kritériá sústredili do šiestich kategórií –dedina ako hospodár, dedina ako maľovaná, dedina ako klenotnica, dedina ako pospolitosť, dedina ako partner a dedina ako hostiteľ. Obec Liptovská Teplička sa stala víťazom súťaže, a tým si vyslúžila možnosť reprezentovať Slovensko v roku 2008 na súťaži Európska cena obnovy dediny. Výsledok bol viac než potešujúci, Liptovská Teplička totiž obsadila v zahraničnej konkurencii 2. miesto.

 

Európsku cenu obnovy dediny vyhlasuje s dvojročnou pravidelnosťou Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny so sídlom vo Viedni (ARGE). V roku 2008 išlo už o 10. ročník tohto podujatia. Reprezentovanie Slovenskej republiky je náročné, obce musia splniť súťažné podmienky Európskeho ARGE, týkajúce sa realizácie komplexnej škály obnovy dediny.

 

Cesta k víťazstvu

 

Najskôr Liptovskú Tepličku navštívila regionálna komisia pozostávajúca zo zástupcov Slovenskej agentúry životného prostredia, Ministerstva životného prostredia SR, Spolku pre obnovu dediny, Združenia miest a obcí na Slovensku, Agentúry pre rozvoj vidieka, Slovenskej agentúry pre cestovný ruch, Vidieckeho parlamentu a zástupcu regionálnej samosprávy podľa príslušnosti obce v rámci kraja. Počas úvodného stretnutia predstavili svoju činnosť zástupcovia všetkých organizácií pôsobiacich v obci a následne komisia preverila informácie uvedené v prihláške priamo v teréne.

Prvý úspech nenechal na seba dlho čakať. Do záverečného kola súťaže Dedina roka 2007 postúpila Liptovská Teplička ako najlepšia obec východoslovenského regiónu. V slovenskom finálovom kole zastupoval obec pracovník Slovenskej agentúry životného prostredia, ktorý spolu s obcou vypracoval predpísanú prezentáciu.

Začiatkom októbra prišla na obecný úrad neočakávaná, ale o to príjemnejšia informácia. Dedinou roka sa v konkurencii dvadsiatich obcí Slovenska stala Liptovská Teplička. Táto správa sa okamžite objavila aj v celoslovenských médiách.

 

Vo štvrtok 22. novembra sa uskutočnil ceremoniál odovzdávania cien všetkým oceneným dedinám zapojených do súťaže Dedina roka 2007. V kostole svätého Jána Krstiteľa sa zišli starostovia najúspešnejších obcí na Slovensku, organizátori súťaže a predstavitelia mnohých kultúrno-politických organizácií a inštitúcií.

Najvýznamnejší hostia sa do kostola odviezli na saniach ťahaných konským záprahom. Nechýbali medzi nimi organizácie, ktoré súťaž pripravujú už siedmy rok. Ministerstvo životného prostredia reprezentoval tajomník ministra Jaroslav Jaduš. Počas viac ako dvojhodinového programu boli odovzdané ocenenia všetkým víťazným obciam. Liptovská Teplička získala titul Dedina roka 2007, zároveň Slovenská agentúra pre cestovný ruch udelila obci cenu za ekologický prístup v podpore rozvoja vidieckeho cestovného ruchu. Na tomto mieste bola oficiálne potvrdená účasť Liptovskej Tepličky na súťaži Európska cena obnovy dediny.

 

Z titulu sa spoločne tešili všetci Tepličania na oslavách 24. novembra. Ľudová hudba Borievka, obľúbený Ambróz i rozprávač Pavol Šperka zabávali amfiteáter takmer 2 hodiny. O občerstvenie sa postarali organizácie a penzióny pôsobiace v obci. Jelení i hovädzí guláš, pečené klobásky, domáce koláče a šišky chutili veľkým i malým návštevníkom. Veselé sobotné popoludnie ukončil ohňostroj.

 

Pri príležitosti udelenia titulu Dedina roka Obecný úrad vydal nové propagačné materiály: letné, zimné pohľadnice, brožúru Liptovská Teplička, skladačku Liptovská Teplička v slovenskom, anglickom i nemeckom jazyku.

 

12. decembra prijal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič zástupcov Liptovskej Tepličky. Počas oficiálnej návštevy prezident vyzdvihol potrebu rozvoja vidieka, ocenil význam súťaže a zablahoželal víťazom. Jozef Mezovský, starosta víťaznej dediny, predstavil obec Liptovská Teplička i samotnú súťaž všetkým zúčastneným.

 

Od začiatku roka 2008 sa začala utužovať spolupráca obce so Slovenskou agentúrou životného prostredia, čoho výsledkom bola takmer tridsaťstranová nemecko-slovenská prihláška na európske kolo súťaže s hlavným mottom: Budúcnosť cestou spoločenských inovácií. Na toto motto nadviazala Liptovská Teplička prihláseným projektom Schody do neba, v ktorom vyzdvihla svoje tradície a partnerstvá, komunitu, krajinu a životaschopnosť.

 

18. júna navštívila Liptovskú Tepličku hodnotiaca komisia Európskeho pracovného spoločenstva z Viedne, ktorá v teréne overovala informácie uvedené v prihláške. Najskôr komisia získala základné informácie o úspechoch, súčasnom stave i víziách obce. Komisia navštívila aj rómsku osadu, kde sa pohostila pravými rómskymi jedlami. Neobišla ani kováčsku dielňu, pivničky, Stodolište, amfiteáter, areál športov a pílu Lesného pozemkového spoločenstva.

Začiatkom júla sa mohla Liptovská Teplička tešiť z ďalšieho úspechu –2. miesta v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny.

 

  

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA NA MAPE

 

Obec Liptovská Teplička sa nachádza v Prešovskom kraji, na severnom úpätí Nízkych Tatier,

s nadmorskou výškou 920 m n. m. v strede obce.

 

 

KONTAKT

 

Ul. Štefana Garaja 398/16

059 40 Liptovská Teplička

 

O OBCI    |    PODUJATIA    |     TURISTIKA     |     ZAUJÍMAVOSTI     |     UBYTOVANIE     |     KONTAKT

Tento projekt je spolufinancovaný

Európskou úniou z Európskeho fondu

regionálneho rozvoja.

Investícia do vašej budúcnosti.

Všetky práva vyhradené © 2013 Liptovská Teplička