FACEBOOK

Doprava a infraštruktúra

 

 

Liptovská Teplička je dopravne spojená dvomi štátnymi cestami tretej triedy. Cesta III. triedy (č. 018147) prichádza od Štrby a Šuňavy. Druhá cesta (č. 067016) vedie z Liptovskej Tepličky cez Vikartovce a Spišské Bystré. Autobusovú dopravu cez Štrbu a Šuňavu zabezpečuje SAD Poprad, cez Vikartovce súkromný prepravca.

 

Najbližšia železničná stanica sa nachádza v Tatranskej Štrbe vzdialenej 19 km od Liptovskej Tepličky.

Najbližšie letisko je v Poprade vzdialenom 27 kilometrov.

 

Pitnou vodou je obec zásobovaná z celoobecného vodovodu, ktorý zabezpečuje Podtatranská prevádzková spoločnosť Poprad. Zdrojom vody sú pramene nad obcou. Vodovod bol vybudovaný v 70. rokoch minulého storočia. V obci má začiatok aj diaľkový vodovod, ktorý ďalej pokračuje smerom na Poprad, Kežmarok, Levoču a Spišskú Novú Ves. Čiastočne je v Liptovskej Tepličke vybudovaná splašková kanalizácia (6 km), na jednej ulici aj dažďová kanalizácia. Splašková kanalizácia je spolu s čistiarňou odpadových vôd v prevádzke od roku 1998. V súčasnosti sú vo výstavbe ďalšie vetvy kanalizácie.

 

Elektrická energie prúdi do obce z vysokonapäťovej linky z Hornádskej doliny (smer od Vikartoviec) do 6 transformačných staníc. Ostatné trafostanice využívajú rôzne subjekty na zabezpečenie svojej činnosti (štátne lesy, vodárenská spoločnosť, poľnohospodárske družstvo, lyžiarsky areál). V tomto roku sa začali prípravné a projektové práce na výstavbe novej linky vysokého napätia od Šuňavy.

 

Telekomunikačné služby sú dostupné prostredníctvom mobilných operátorov (Orange, Telekom, O2), Telekom zabezpečuje pevnú sieť. Obec má od roku 1992 vybudovaný vlastný televízny káblový rozvod.

 

Liptovská Teplička je plynofikovaná od roku 1999. Prevládajúcim vykurovacím palivom je zemný plyn a drevo.

 

 

 

 

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA NA MAPE

 

Obec Liptovská Teplička sa nachádza v Prešovskom kraji, na severnom úpätí Nízkych Tatier,

s nadmorskou výškou 920 m n. m. v strede obce.

 

 

KONTAKT

 

Ul. Štefana Garaja 398/16

059 40 Liptovská Teplička

 

O OBCI    |    PODUJATIA    |     TURISTIKA     |     ZAUJÍMAVOSTI     |     UBYTOVANIE     |     KONTAKT

Tento projekt je spolufinancovaný

Európskou úniou z Európskeho fondu

regionálneho rozvoja.

Investícia do vašej budúcnosti.

Všetky práva vyhradené © 2013 Liptovská Teplička