FACEBOOK

História obce

 

Dejiny Liptovskej Tepličky sú neoddeliteľne späté s históriou regiónu zvaného Liptov, ktorý sa rozprestiera v údolí horného toku Váhu od jeho prameňov až po sútok s riekou Oravou.

 

Osídlenie Liptova je doložené archeologickými nálezmi už z mladšej doby kamennej. Celkom najväčší zaznamenaný kolonizačný rozmach nastal v 13. storočí, avšak juhovýchodná časť Liptova bola osídlená až v poslednej etape kolonizácie regiónu, t. j. v prvej polovici 17. storočia. Išlo o takzvanú goralskú kolonizáciu, vďaka ktorej vznikli nové obce, medzi ktorými bola aj Liptovská Teplička.

 

Pri potoku Teplica našli svoj nový domov goralskí horali z pomedzia hornej Oravy a Kysúc. Založili si tu dedinu, ktorej názov bol odvodený od nikdy nezamŕzajúceho potoka. Ako sa píše v stredovekých  prameňoch, kedysi sa obec volala „Tepličanska“ a začiatkom dvadsiateho storočia dostala príznačný prívlastok „Liptovská“. Dvojslovný názov Liptovská Teplička sa používa dodnes.

 

V ére feudalizmu patrila obec do vlastníctva hrádockého panstva, ktorého centrom bol hrad Liptovský Hrádok. Najstaršia písomná zmienka o obci pochádza z roku 1634. Avšak nepoznáme osadnícku zmluvu ani iný priamy pramenný materiál, pretože jednotlivé pramene sú rozptýlené v rodových archívoch a veľké množstvo písomností z panstva Liptovský Hrádok zhorelo roku 1921.

 

Spočiatku mali obyvatelia právo poľovať na divú zver a loviť ryby na základe tzv. šoltýskeho práva. Neskôr klčovali lesy a takto získané pozemky používali ako pastviny a ako ornú pôdu. Veľkým prameňom finančných príjmov Tepličanov bolo drevorubačstvo v okolitých lesoch, poľnohospodárska produkcia a živočíšna výroba.

Životná úroveň obyvateľstva v drsnom horskom prostredí bola pomerne nízka. Často sa ešte zhoršovala tým, že ich stíhali živelné pohromy a epidémie. Neútešné pomery sa odrážali aj v duchovnom živote, ktorý formovala rímsko-katolícka cirkev. Roku 1706 tu postavili drevený kostol, ktorý zasvätili svätému Jánovi Krstiteľovi. Stavbu nahradil v roku 1759 murovaný chrám, postavený v barokovom slohu. V roku 1766 bola zriadená fara. Tento rok je zároveň prvým údajom o miestnej konfesionálnej škole, ktorá poskytovala najzákladnejšie školské vzdelanie.

 

  

 

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA NA MAPE

 

Obec Liptovská Teplička sa nachádza v Prešovskom kraji, na severnom úpätí Nízkych Tatier,

s nadmorskou výškou 920 m n. m. v strede obce.

 

 

KONTAKT

 

Ul. Štefana Garaja 398/16

059 40 Liptovská Teplička

 

O OBCI    |    PODUJATIA    |     TURISTIKA     |     ZAUJÍMAVOSTI     |     UBYTOVANIE     |     KONTAKT

Tento projekt je spolufinancovaný

Európskou úniou z Európskeho fondu

regionálneho rozvoja.

Investícia do vašej budúcnosti.

Všetky práva vyhradené © 2013 Liptovská Teplička